tiosole
 
Encyklopedia PWN
tiosole, siarkosole,
sole tzw. tiokwasów, wywodzących się z kwasów tlenowych, w których atomy tlenu zostały całkowicie lub częściowo zastąpione atomami siarki;
są znane m.in. tiowęglany (siarkowęglany), np. tritiowęglan potasu K2[CS3], tioarseniany(V), jak tetratioarsenian(V) amonu (NH4)3AsS4, tiosiarczany (sodu tiosiarczan); t. są reduktorami.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia