tillit
 
Encyklopedia PWN
tillit
[ang.],
geol. silnie skonsolidowana, niekiedy zmetamorfizowana, glina zwałowa (morenowa), będąca osadem zlodowaceń przedczwartorzędowych;
występuje np. w utworach karbońskich i permskich w południowej Afryce i Australii, w skałach proterozoicznych w Kanadzie i w południowo-wschodniej  Polsce (np. na Niz. Podlaskiej); jest wskaźnikiem wielokrotnego następstwa zlodowaceń w historii Ziemi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia