test cylindryczny
 
Encyklopedia PWN
test cylindryczny, ang. expansion cylinder test,
nowoczesna metoda oceny energ. właściwości materiałów wybuchowych;
polega na zdetonowaniu badanego materiału umieszczonego wewnątrz grubościennej miedzianej rury i rejestrowaniu procesu jej rozrywania pod wpływem wysokiego ciśnienia produktów detonacji; na podstawie pomiarów prędkości rozrywania ścianki rury można określić energię detonacji materiału wybuchowego oraz jego inne parametry.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia