terytorium państwa
 
Encyklopedia PWN
terytorium państwa,
obszar podległy suwerennej władzy państwa, określony granicą państw.;
w skład terytorium państwa wchodzą: ląd wraz z wodami śródlądowymi, morze terytorialne wraz z mor. wodami wewn., przestrzeń powietrzna nad nimi oraz podziemie położone pod nimi; prawo międzynar. uznaje zasadę nienaruszalności terytorium państwa i jego integralności; władza państwa nad terytorium państwa jest suwerenna i wyłączna, wszelkie wyjątki dotyczące osób lub rzeczy (np. immunitety) oraz muszą opierać się na konkretnym prawie międzynarodowym zwyczajowym lub prawie umownym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia