termograwimetria
 
Encyklopedia PWN
termograwimetria,
metoda analizy termicznej, w której mierzy się zmiany masy badanej próbki w funkcji temperatury lub czasu ogrzewania;
służy m.in. do badania materiałów technicznych, określania temperatury trwałości związków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia