termofile
 
Encyklopedia PWN
termofile
[gr. thermós ‘ciepły’, ‘gorący’, philéō ‘lubię’],
organizmy ciepłolubne,
gatunki prokariontów (bakterii i sinic), roślin (termofity) i zwierząt, gł. bezkręgowych, także niektórych kręgowców (gł. zmiennocieplnych), żyjące w środowiskach o temperaturach stosunkowo wysokich (powyżej 20oC) i niewielkich rocznych amplitudach temperatur;
termofilami są stenotermiczni (stenotopy) mieszk. ciepłych jezior i mórz, np. korale madreporowe, ukwiały, większość płaszczek i żarłaczy, ryby latające i dwudyszne; z gadów — krokodyle, liczne żółwie i jaszczurki, z ptaków np. papugi; termofile gorących źródeł są nieliczne gat., np. wrotek Philodina roseola (46°C), rybka Cyprinodon mascularis (do 52°C), z prokariontów np. Synechoccocus (ok. 75°C), Pyrodictum (ok. 105°C).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia