terminy
 
Encyklopedia PWN
terminy
[łac.],
prawo okresy, z których upływem następują określone skutki prawne;
terminy mogą być określone przez przepisy, przez organa państw. (np. sąd) lub przez strony; w postępowaniu cywilnym terminy są wyznaczone przez ustawę (ustawowe), przez sąd lub przewodniczącego sądu (sądowe); mają one charakter zawity, tzn. uchybienie ich powoduje, że czynność procesowa jest bezskuteczna; możliwe jest jednak przywrócenie terminu, jeśli przekroczenie nastąpiło bez winy strony; terminy sądowe mogą być przez sąd przedłużone lub skrócone, terminy ustawowe — nie; terminy instrukcyjne są przewidziane dla czynności sądu; w postępowaniu karnym terminy są zawite (np. termin do wnoszenia środków odwoławczych) i instrukcyjne (wiążą tylko organy prowadzące postępowanie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia