teriologia
 
Encyklopedia PWN
teriologia
[gr. thēríon ‘zwierz’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
mammologia,
dział zoologii obejmujący systematykę, filogenezę i biologię ssaków;
teriologia jako samodzielny dział nauk biol. została wyodrębniona (m.in. w związku z rozwojem nauk morfologicznych, a szczególnie anatomii porównawczej) dopiero na pocz. XIX w., gł. dzięki pracom É. Geoffroya Saint-Hilaire’a, R. Owena, G. Cuviera, H.M.D. Blainville’a, a następnie A.R. Wallace’a, E. Brehma, E. Haeckela i E.D. Cope’a; momentem przełomowym, tak jak i w innych dyscyplinach przyr., było ugruntowanie teorii ewolucji Ch. Darwina; w Polsce do rozwoju teriologii przyczynił się gł. A. Dehnel; w XX w. nastąpił rozwój badań specjalistycznych w powiązaniu z innymi dziedzinami nauk biol., jak np. ekologią, genetyką.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia