terapia zajęciowa
 
Encyklopedia PWN
terapia zajęciowa,
forma terapii, wykorzystywana zwłaszcza w lecznictwie psychiatrycznym, polegająca na uczestnictwie chorych w różnych formach celowej, zorganizowanej aktywności o charakterze odtwórczym, wytwórczym lub twórczym (arteterapia)
ma przeciwdziałać zanikaniu inicjatywy i narastaniu bierności chorych; zawiera wiele elementów psychoterapii dostępnych również chorym o nasilonych zaburzeniach psych; formą terapii zajęciowej jest terapia pracą, w której zajęcia mają postać zorganizowanej i opłacanej działalności produkcyjnej lub usługowej, a ich charakter terapeutyczny polega na przywracaniu umiejętności funkcjonowania w roli zaw., pobudzaniu aktywności i zainteresowań oraz poczucia samorealizacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia