teralit
 
Encyklopedia PWN
teralit,
nazwa zwyczajowa skały głębinowej lub hipabisalnej, będącej nefelinowym gabrem, która w składzie minerałów jasnych zawiera 10–60% skaleniowców (z dominującym udziałem nefelinu);
magmowa skała głębinowa podobna do gabra, składająca się gł. z wapniowego plagioklazu, augitu, hornblendy i nefelinu; występuje m.in. w Rosji (na Płw. Kolskim) i Austrii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia