tenentyzm
 
Encyklopedia PWN
tenentyzm
[portug. tenente ‘porucznik’],
radykalny ruch młodych oficerów w Brazylii w latach 20. XX w.;
uczestnicy ruchu opowiadali się za przywróceniem zasad moralnych w polityce i potępiali korupcję tamtejszych elit; VII 1924 tenentyści podnieśli bunt w São Paulo; wyparci z miasta przez wojska wierne rządowi, rozpoczęli marsz po kraju; przez 2 i pół roku przemierzyli, prowadząc ciągłe walki, 25 tys. km, po czym schronili się w Boliwii i Paragwaju; epizod ten nazwano marszem kolumny Prestesa (dowódcy zbuntowanych oddziałów); w latach późniejszych przywódcy ruchu (S. Campos, L.C. Prestes, E. Gomes, J. Tavora, C. de Farias) działali w tradycyjnych partiach od konserwatystów do komunistów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia