teks
 
Encyklopedia PWN
teks, tex, Tt,
włók. wielkość określająca masę liniową włókien i nitek wyrażana stosunkiem masy włókien lub nitek do ich długości;
1 teks = 0,001 g/m; system takiego wyrażania masy liniowej włókna i przędzy jest zw. Tex.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia