taryfa celna
 
Encyklopedia PWN
taryfa celna,
wykaz stawek celnych ujęty w przepisach prawa celnego, stosowanych przy wymiarze cła pobieranego przy przewożeniu towaru przez granicę państwa;
taryfa celna zawiera wykaz towarów podlegających ocleniu, stawek celnych oraz określa sposób oclenia; zawiera też wykaz towarów zwolnionych od cła i towarów, których wywóz lub przywóz są zakazane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia