tarnopolski obwód
 
Encyklopedia PWN
tarnopolski obwód,
urzędowa nazwa — Kraj Tarnopolski, podolska część ziem I zaboru austr. z ośrodkiem w Tarnopolu, przekazanych Rosji 1809 w wyniku pokoju austr.-fr. zawartego w Schönbrunn, utworzony na mocy lwowskiego aktu cesji i demarkacji z 19 III 1810;
na kongresie wiedeńskim 1815 zwrócony Austrii; od XI 1918 część Ukrainy Zachodniej; od 1919 w Polsce (woj.); IX 1939 włączony do Ukr. SRR (obwód).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia