taksacja rolnicza
 
Encyklopedia PWN
taksacja rolnicza,
dyscyplina nauk. zajmująca się oceną i wyceną zużywanych środków produkcji oraz produktów wytwarzanych przez rolników, a także wyceną całych gospodarstw rolnych;
t.r. przeprowadza się metodą cen bieżących, przetwórczą, porównawczą, rzeczoznawców, dochodową lub kosztową; ma zastosowanie zwłaszcza przy kalkulacjach i rachunku kosztów w zakresie obrotu wewn., inwentaryzacji majątku, urządzaniu gospodarstwa, obrocie nieruchomościami, dzierżawie obiektów rolnych, ustalaniu czynszów dzierżawnych, planowaniu urządzeń roln. (scalanie, wymiana gruntów), wywłaszczaniu i wykupie, ubezpieczeniach, ustalaniu podatków i odszkodowań, przy spadkach i działach rodzinnych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia