tajemnica
 
Encyklopedia PWN
tajemnica,
prawo określona przez przepisy wiadomość, której poznanie lub ujawnienie jest zakazane przez prawo;
wg prawa polskiego tajemnicą państwową jest wiadomość, której ujawnienie osobom nieupoważnionym może narazić na szkody obronność, bezpieczeństwo lub inny ważny interes państwa; tajemnicą służbową jest wiadomość nie stanowiąca tajemnicy państw., z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków, a której ujawnienie może narazić na szkodę interes społ., uzasadniony interes państw. jednostki organizacyjne, spółdzielczej lub społ., albo interes obywatela; wyjawienie tajemnicy państw. i służbowej jest przestępstwem; tajemnica zawodowa — wiadomość uzyskana w związku z wykonywaniem pewnego zawodu (np. tajemnica lekarska, tajemnica dziennikarska); tajemnica korespondencji — wiadomości zawarte w zamkniętym piśmie, telefoniczne i telegraf., przeznaczone dla określonego adresata; tajemnica prywatna — chroniona o tyle, o ile jej naruszenie jest naruszeniem tajemnicy korespondencji lub tajemnicy zawodowej. Tajemnica spowiedzi: w Kościele katol. i w Kościele prawosł. obowiązuje bezwzględny zakaz ujawnienia przez kapłana grzechów wyznanych mu na spowiedzi (tzn. połączenia jakiegokolwiek grzechu z osobą penitenta); jej naruszenie jest karane wykluczeniem z Kościoła.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia