tajemnica państwowa
 
Encyklopedia PWN
tajemnica państwowa,
według prawa polskiego informacja niejawna, której ujawnienie osobom nieupoważnionym może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza dla niepodległości lub nienaruszalności terytorium, narazić na szkody obronność, bezpieczeństwo państwa i obywateli;
naruszenie tajemnicy państwowej jest przestępstwem.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia