szos
 
Encyklopedia PWN
szos,
w dawnej Polsce najważniejszy podatek płacony przez mieszczan na rzecz skarbu koronnego;
w XIII–XIV w. uiszczany proporcjonalnie do posiadanego majątku nieruchomego, od XVI w. w kwocie zryczałtowanej dla każdego miasta, którą rada miejska dzieliła między podatników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia