szaroziemy
 
Encyklopedia PWN
szaroziemy,
zespół gleb spotykanych w suchej strefie gleb subtropikalnych, głównie pod roślinnością sawann oraz subtropikalnych stepów;
w stosunku do czarnoziemów czy gleb kasztanowych zawierają znacznie mniej próchnicy; mają odczyn zasadowy, wykazują oznaki zasolenia; dobre gleby pastwiskowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia