system zgromadzenia
 
Encyklopedia PWN
system zgromadzenia,
system rządów, w którym parlament łączy kompetencje ustawodawcze i wykonawcze;
rząd jest traktowany jako jego organ wykonawczy i wyłaniany spośród członków parlamentu; działa pod kierownictwem parlamentu; w razie konfliktu pomiędzy rządem a parlamentem, parlament nie może zostać rozwiązany i ani rząd, ani minister nie mogą zostać odwołani; ze względu na nadrzędną pozycję parlamentu i nieliczne możliwości oddziaływania na niego przez rząd (np. przez prawo inicjatywy ustawodawczej) system ten wymaga istnienia środków powściągających legislatywę; należą do nich np. elementy demokracji bezpośredniej, federalistyczna struktura państwa; współcześnie zgromadzenia system występuje bardzo rzadko (np. w Szwajcarii).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia