system społecznego oparcia
 
Encyklopedia PWN
system społecznego oparcia,
zbiór osób i instytucji otaczających daną osobę i zapewniających jej różnego rodzaju świadczenia (bytowe, emocjonalne, duchowe) oraz poczucie oparcia
zaburzenia psychiczne są jednym z czynników, które mogą utrudniać rozwój systemu społecznego oparcia lub dezorganizować istniejący; nieprawidłowy system społecznego oparcia nie pozwala na zaspokojenie wielu potrzeb życiowych człowieka chorego, sprzyja osamotnieniu, izolacji i potęguje nieprzystosowanie, co z kolei nasila lub utrwala wyjściowe zaburzenia; stąd poprawa systemu społecznego oparcia jest ważnym zadaniem socjoterapii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia