świat
 
Encyklopedia PWN
świat,
filoz. ogół tego, co istnieje, całość stworzenia w przeciwstawieniu do Boga;
dzieli się zazwyczaj na świat fizyczny (natura) i świat wytworzony przez człowieka (kultura); w filozofii znany spór o istnienie świata; w fenomenologii: ogół przedmiotów możliwego doświadczenia i jego faktyczny horyzont; rozróżnia się warstwy struktury świata (nieorganiczne, organiczne, psychiczne), jego dziedziny (natura, kultura), obszary (mikrokosmos, makrokosmos), stany bytowe itp.; ogół bytów tego samego porządku, np. świat wewnętrzny, zewnętrzny, ducha, idei itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia