supersymetria
 
Encyklopedia PWN
supersymetria
[łac.-gr.],
fiz. transformacja przekształcająca pola bozonowe (bozony) w pola fermionowe (fermiony) i odwrotnie;
supersymetryczne teorie pola zostały skonstruowane na pocz. lat 70. XX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia