sufrażystek ruch
 
Encyklopedia PWN
sufrażystek ruch,
jeden z nurtów ruchu kobiecego
rozwijający się w 2. poł. XIX w. i pocz. XX w., gł. w krajach anglosaskich (USA i W. Brytania), zabiegający o prawa wyborcze (ang. suffrage ‘głosowanie, prawo głosu’) dla kobiet. W USA zapoczątkowany 1848 (konwencja w Seneca Falls); do czołowych sufrażystek amer. należały w XIX w. S.B. Anthony, J. Howe, L.C. Mott, E. Stanton, L.B. Stone i H. Stowe; 1868 i 1869 powstały 2 ogólnokrajowe organizacje sufrażystek, 1890 połączone w Krajowe Amer. Stow. na rzecz Prawa Głosu Kobiet; przed końcem XIX w. kobiety uzyskały prawa wyborcze w kilku stanach (m.in. w Wyoming, Utah, Kolorado i Idaho); ruch sufrażystek ponownie zaktywizował się na pocz. XX w., czemu sprzyjał klimat polit. tzw. ery postępowej; 1919 Kongres USA przyjął XIX poprawkę do konstytucji przyznającą kobietom prawo głosu. W Wielkiej Brytanii ogólnokrajowa unia stowarzyszeń kobiecych powstała 1897 pod przewodnictwem M. Fawcett; walka prowadzona metodami parlamentarnymi nie przyniosła rezultatów i sufrażystki, z E. Pankhurst na czele, 1903 zał. organizację bojową Społ.-Polit. Unia Kobiet; walkę o prawa wyborcze surfażystki zawiesiły na czas I wojny świat.; 1918 kobiety w Wielkiej Brytanii uzyskały ograniczone, a 1928 — pełne prawa wyborcze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia