sudowska kultura
 
Encyklopedia PWN
sudowska kultura,
archeol. kultura późnego okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, występująca na Suwalszczyźnie;
z racji dużego zróżnicowania podzielona na 3 grupy: suwalską, gołdapską i augustowską; kurhanowy obrządek pogrzebowy (w grupie augustowskiej cmentarzyska płaskie); słabo rozpoznane osady; ceramika (m.in. garnki z dwustożkowatym brzuścem z ostrym załomem, ostroprofilowane).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia