subwencja oświatowa
 
Encyklopedia PWN
subwencja oświatowa,
w Polsce przydział środków finansowych na realizację zadań oświat. przez jednostki samorządu terytorialnego;
wielkość subwencji jest określana corocznie w ustawie budżetowej jako zryczałtowana kwota wydatków państwa na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych oraz na dotowanie analogicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fiz.; jest ona rozdzielana wg zasad określonych odrębnym rozporządzeniem ministerstwa właściwego do spraw edukacji; podziału kwoty na poszczególne szkoły dokonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa, uwzględniając typ i rodzaj szkoły, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, kwalifikacje nauczycieli, ramowe plany nauczania oraz warunki organizacyjne i techn. realizacji zadań oświatowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia