struktura zasiewów
 
Encyklopedia PWN
struktura zasiewów, struktura obsiewów,
udział poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych (podanych w ha lub w %) w stosunku do powierzchni gruntów ornych obsiewanych gospodarstwa, gminy, powiatu, województwa lub kraju;
najczęściej w celach gospodarczych podaje się udział następujących grup roślin: a) zboża, b) okopowe, c) pastewne, d) przemysłowe, e) inne (sady, plantacje trwałe itp.).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia