stratygrafia archeologiczna
 
Encyklopedia PWN
stratygrafia archeologiczna,
następstwo warstw kulturowych w przekroju pionowym lub rzucie poziomym stanowiska archeol.;
pozwala na ustalenie jego chronologii względnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia