stopa gotowości zawodowej siły roboczej
 
Encyklopedia PWN
stopa gotowości zawodowej siły roboczej,
ekon. stosunek liczby zatrudnionych do liczby siły roboczej wyrażony w procentach.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia