stół optyczny
 
Encyklopedia PWN
stół optyczny,
blat dł. 1,5–4 m i szer. 1–2 m, o konstrukcji zapewniającej maks. sztywność, z otworami umożliwiającymi mocowanie elementów opt. na całej powierzchni;
ustawiony z reguły na specjalnych antywibracyjnych podstawach, zapewniających dobre tłumienie wszelkich drgań podłoża; stosowany do ustawiania opt. układów badawczych i pomiarowych, szczególnie czułych na wstrząsy, gł. w holografii; jest dwuwymiarowym odpowiednikiem ławy opt.; przez dodanie dodatkowych blatów roboczych lub wyciągników uzyskuje się możliwość montowania układów opt. w 3 wymiarach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia