stanu termodynamicznego funkcje
 
Encyklopedia PWN
stanu termodynamicznego funkcje (funkcje termodynamiczne),
wielkości fiz. będące funkcjami parametrów stanu układu termodynamicznego (m.in. temp., ciśnienie, ilości substancji);
np. energia wewn., entalpia, entropia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia