stan natury
 
Encyklopedia PWN
stan natury,
hipotetyczny stan, w jakim miała znajdować się ludzkość, zanim powstała organizacja społeczna, w którym jednostki były zdane tylko na siebie;
wg Th. Hobbesa stan natury oznaczał walkę wszystkich ze wszystkimi, wg J.-J. Rousseau był stanem szczęśliwości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia