stado
 
Encyklopedia PWN
stado,
zool. wieloznaczne pojęcie zootechn., które określa: 1) grupę zwierząt danego gat. hodowaną razem albo pasącą się razem; 2) grupę przelotnych ptaków; 3) rodzinną lub nierodzinną zbiorowość społ. zwierząt, przebywających na wspólnym terenie, liczącą kilkanaście lub więcej osobników (w przypadku ławicy śledzi lub stada antylop — nawet tysiące), wykazującą spójność grupy i zdolną do skoordynowanych działań (zwłaszcza ruchów lokomocyjnych).
W obrębie takiego podziału mieszczą się: a) stada anonimowe (jak chmara szarańczy, samców komarów, latających ptaków itp.); w węższym znaczeniu b) stadem są zbiorowości kręgowców lądowych o wyższym stopniu organizacji, polegającym na łączeniu osobników więzią społ. (społeczne życie zwierząt), a w jeszcze węższym znaczeniu c) takie, w których istnieje hierarchia społ. (hierarchia u zwierząt); są to więc zbiorowości nieanonimowe, w których osobniki znają się i rozpoznają wzajemnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia