społeczeństwo przemysłowe
 
Encyklopedia PWN
społeczeństwo przemysłowe, społeczeństwo industrialne,
termin wprowadzony przez myślicieli XIX w. (C.H. Saint-Simon, A. Comte, H. Spencer) w celu oznaczenia typu stosunków społ., charakterystycznych dla rozpoczynającej się nowej epoki, których podstawą będzie współpraca, a nie przymus;
w teoriach socjol. powstałych po II wojnie świat. pojęcie to zatraciło jednoznacznie pozytywne zabarwienie i nabrało charakteru czysto opisowego (R. Aron i in.); obecnie odnosi się do społeczeństw, w których występuje m.in.: tendencja do zmniejszania się liczby ludności utrzymującej się z rolnictwa, zanik gospodarki naturalnej, przewaga maszyn. produkcji fabrycznej, szybki rozwój techniki, urbanizacja, powszechne obowiązkowe nauczanie, wzrost praktycznego znaczenia wiedzy nauk., rosnąca rola wielkich organizacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia