spiżowe prawo płacy roboczej
 
Encyklopedia PWN
spiżowe prawo płacy roboczej,
ekon. prawo głoszące, że wysokość płacy roboczej w długich przedziałach czasowych jest określona przez minimum kosztów utrzymania robotnika i jego rodziny;
gdy płaca jest wyższa od owego minimum, szybko wzrasta liczebność populacji robotników, co — po pewnym czasie — zwiększa podaż siły roboczej i prowadzi do obniżenia płacy; gdy płaca kształtuje się na poziomie zbyt niskim, następuje odwrócenie tego procesu; spiżowe prawo płacy roboczej zostało sformułowane przez F. Lassalle’a na podstawie teorii płacy roboczej A. Smitha i D. Ricardo i teorii ludnościowej Th. Malthusa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia