spec-pasiołek
 
Encyklopedia PWN
spec-pasiołek
[ros.],
w ZSRR 1939–41 specjalne gospodarstwa rolne przeznaczone na miejsce do zasiedlenia przez ludność deportowaną, wyposażone niekiedy w inwentarz i narzędzia rolne, często jednak nie zaspakajające podstawowych potrzeb deportowanych;
osiedleni nie mogli opuszczać spec-pasiołka i byli poddani stałemu dozorowi milicyjnemu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia