spadek
 
Encyklopedia PWN
spadek, łac. hereditas, fr. succession, niem. Erbe,
we współcz. systemach prawnych państw eur. (podobnie jak w prawie rzymskim, z którego systemy te się wywodzą) ogół praw i obowiązków cywilnoprawnych o charakterze majątkowym zmarłej osoby fiz. (spadkodawcy), które z chwilą jej śmierci przechodzą w drodze dziedziczenia na inną osobę lub osoby (spadkobierców).
Do spadku nie należą te prawa majątkowe, które z chwilą śmierci spadkodawcy gasną (np. użytkowanie, renta) oraz prawa i obowiązki przechodzące na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (np. najem mieszkania przechodzi na zamieszkałe w nim osoby bliskie zmarłemu najemcy, wkład oszczędnościowy przechodzi na osoby wskazane przez wkładcę w pisemnym oświadczeniu złożonym bankowi); do długów spadkowych, oprócz długów zaciągniętych przez spadkodawcę, należą też koszty jego pogrzebu, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz wykonanie zapisów i poleceń, a także koszty postępowania spadkowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia