sozologia
 
Encyklopedia PWN
sozologia
[gr. sṓzō ‘chronię’, ‘ratuję’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
ekol. nauka zajmująca się podstawami ochrony przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniem trwałości ich użytkowania;
w szczególności nauka o przyczynach i następstwach przemian zachodzących w przyrodzie w wyniku działalności człowieka oraz o skutecznych sposobach zapobiegania ich negatywnym następstwom dla społeczeństwa lub o możliwościach maksymalnego ich łagodzenia; sozologia jest nauką kompleksową, związaną ściśle z takimi naukami, jak ekologia, geografia, geologia. Zainicjowana w Polsce, termin „sozologia” wprowadził (1965) W. Goetel, termin ten nie jest znany poza granicami Polski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia