sondaż
 
Encyklopedia PWN
sondaż,
technika badania opinii publicznej;
polega na zbieraniu danych (dotyczących posiadanych informacji, opinii, postaw, motywów i oczekiwań) od członków zbiorowości lub od osób wchodzących w skład prób reprezentatywnych dla tych zbiorowości przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety lub wywiadu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia