solidus
 
Encyklopedia PWN
solidus
[łac.],
na wykresie równowagi fazowej roztworu lub stopu (żelaza stopy) linia lub powierzchnia przedstawiająca zbiór wartości temperatur początku topnienia fazy stałej — przy ogrzewaniu, lub końca krzepnięcia fazy ciekłej — przy ochładzaniu;
s. oddziela obszar, w którym nastąpiła całkowita krystalizacja, od obszaru zawierającego jeszcze fazę ciekłą; s. przyjmuje postać linii dla układu dwuskładnikowego, powierzchni — dla układu trójskładnikowego; określa zależność między temperaturą równowagi fazowej a składem fazy stałej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia