sodu tlenki
 
Encyklopedia PWN
sodu tlenki,
nieorg. związki sodu z tlenem:
tlenek sodu, Na2O, bezbarwna substancja krystal.; w temperaturze 1275°C sublimuje; tworzy się podczas spalania sodu przy niedoborze tlenu; reaktywny; gwałtownie reaguje z wodą, tworząc wodorotlenek sodu; nadtlenek sodu (nazwa techn. oksylit), Na2O2, jasnożółta substancja krystal.; temperatura topnienia ok. 460°C; higroskopijny, z wodą reaguje gwałtownie: Na2O2 + 2H2O → 2NaOH + H2O2, w reakcji z ditlenkiem węgla odszczepia tlen: 2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2, reakcję tę wykorzystuje się jako źródło tlenu w okrętach podwodnych, w aparatach do oddychania; jest silnym utleniaczem; produkowany w wyniku utleniania stopionego sodu; stosowany jako silny środek utleniający, do otrzymywania wody utlenionej i in. nadtlenków, jako źródło tlenu, do bielenia, m.in. w przemyśle włókienniczym i papierniczym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia