smużkowate
 
Encyklopedia PWN
18 gat. (w Polsce — 1), występujących w Europie, Azji i Ameryce Północnej, kopalne znane od oligocenu; małe, podobne do myszy, z długim ogonem; mają zęby z guzkami; żyją na otwartych terenach, także w lasach i na drzewach; roślinożerne i owadożerne; niektóre poruszają się skokami; tryb życia nocny; nie tworzą kolonii, zapadają w sen zimowy.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Smużka (Sicista betulina)fot. S. Wąsik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia