smog fotochemiczny
 
Encyklopedia PWN
smog fotochemiczny, smog utleniający,
smog, którego głównymi składnikami są aktywne chemicznie związki organiczne (nadtlenki, aldehydy) oraz ozon, tlenek węgla, tlenki azotu;
tworzy się w czasie silnego nasłonecznienia, głównie w wyniku fotochemicznych przemian składników spalin (tlenków azotu, węglowodorów, głównie nienasyconych, i in.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia