skala Baumégo
 
Encyklopedia PWN
skala Baumégo,
dawna skala umownej gęstości cieczy;
jednostką skali Baumégo jest stopień Baumégo (°Bé); w °Bé były dawniej skalowane areometry; dla temp. 15°C gęstość η w °Bé przelicza się na gęstość ρ w g/cm3 stosując wzór: ρ = 144,32/(144,32 ± η); wzór ze znakiem minus stosuje się w przypadku cieczy o gęstości większej od wody, ze znakiem plus — w przypadku cieczy o gęstości mniejszej; twórcą tej skali był A. Baumé.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia