sima
 
Encyklopedia PWN
sima,
geol. dawna nazwa jednej z górnych warstw Ziemi, zbudowanej ze skał bogatych w krzem (Si) i magnez (Mg);
nazwę tę wprowadził w końcu XIX w. E. Suess; na pocz. XX w., po zbadaniu budowy skorupy ziemskiej, s. określano warstwę „bazaltową” skorupy, podścielającą pod kontynentami warstwę zewn., zw. sialem, bądź też nazywano tak najwyższą warstwę płaszcza Ziemi (warstwę perydotytową), leżącą pod skorupą ziemską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia