sikwiaki
 
Encyklopedia PWN
sikwiaki, Sipuncula, Sipunculida (Sipunculata),
typ wyłącznie mor., bentosowych bezkręgowców;
ok. 320 gat. zwierząt o walcowatym, niesegmentowanym ciele; dł. od kilku do kilkunastu cm; przednia część, wraz z wieńcem czułków otaczających otwór gębowy, tworzy kurczliwy ryjek; układ krwionośny otwarty; rozdzielnopłciowe, rozwój ze stadium larwalnym trochoforą; występują w dnie zimnych i pełnosłonych mórz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia