sieć społeczna
 
Encyklopedia PWN
sieć społeczna,
układ powiązanych ze sobą i nawzajem na siebie wpływających interakcji społ.;
obejmuje nie tylko interakcje między jednostkami, ale także między różnego typu grupami społ.; sieć prosta składa się z elementów tego samego typu, sieć złożona — z elementów różnego rodzaju, np. zarówno jednostek, jak i grup; elementy sieci mogą łączyć różnego typu relacje, np. komunikacja, wymiana; o tożsamości danej s.s. świadczy występowanie danego typu relacji między tymi samymi elementami w powtarzalny sposób w dłuższym czasie; choć w przeciwieństwie do np. grupy społ. trudno mówić o władzy w ramach s.s., z reguły jednak można wyróżnić pozycje centralne i peryferyjne; pozycje centralne mają więcej powiązań z innymi elementami niż pozycje peryferyjne, co daje im większy wpływy na kształt relacji społ.; sieci różnego typu mogą krzyżować się; elementy pozostające na skrzyżowaniu różnych sieci mają uprzywilejowaną pozycję dzięki lepszemu dostępowi do informacji lub wymienianych dóbr; elementy wchodzące w skład s.s. nie muszą mieć ani świadomości pozostawania w obrębie sieci, ani też pełnej wiedzy o strukturze sieci; w obrębie s.s. nie występują tendencje do koordynacji działań wszystkich elementów, nawet jeżeli zdają sobie one sprawę z powiązań; początki refleksji nad s.s. można odnaleźć już u klasyków socjologii, np. É. Durkheima i G. Simmla; bardziej systematyczne badania nad s.s. zapoczątkował J. Moreno w ramach zainicjowanej przez siebie socjometrii; badania s.s. są niezwykle użyteczne w śledzeniu dróg upowszechniania się innowacji, poglądów, opinii itd.; obecnie coraz częściej wykorzystuje się w badaniach nad s.s. różnego typu narzędzia mat., np. teorię grafów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia