siarkoazotowanie
 
Encyklopedia PWN
siarkoazotowanie,
obróbka cieplno-chemicznapolegająca na nasycaniu wierzchniej warstwy przedmiotów (gł. stalowych) siarką i azotem w celu zwiększenia jej twardości i śliskości;
warstwy siarkoazotowane odznaczają się dużą odpornością na zatarcie przy nieznacznie mniejszej od azotowanych odporności na zużycie i wytrzymałości zmęczeniowej; stosowane do elementów i narzędzi szczególnie narażonych na zatarcie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia