sial
 
Encyklopedia PWN
sial,
dawna nazwa górnej warstwy Ziemi, zbudowanej ze skał bogatych w krzem (Si) i glin (Al);
nazwa ta zastała wprowadzona w końcu XIX w. przez E. Suessa. Na pocz. XX w., po zbadaniu budowy skorupy ziemskiej, nazwą s. określano tę właśnie skorupę, albo tylko jej warstwę „granitową” (istniejącą na kontynentach); na określenie warstwy „bazaltowej” skorupy wprowadzono nazwę sima.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia