separacja
 
Encyklopedia PWN
separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
prawo trwałe lub przejściowe przerwanie wszystkich lub niektórych więzi łączących małżonków bez rozwiązywania małżeństwa;
separacja powoduje przerwanie istotnej części więzi prawnych będących wynikiem zawarcia małżeństwa, jednak, w odróżnieniu od rozwodu, nie ma charakteru ostatecznego. Podstawą separacji jest wyłącznie orzeczenie sądowe — sąd musi stwierdzić zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, a także dodatkowo, czy orzeczeniu separacji nie sprzeciwia się dobro małoletnich dzieci małżonków oraz zasady współżycia społecznego; zasadniczymi skutkami separacji jest rozdzielność majątkowa oraz wyłączenie dziedziczenia ustawowego po zmarłym małżonku; małżonków w separacji obowiązuje zakaz zawarcia nowego małżeństwa, nie mogą powrócić do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia